Всеукраїнський проект "Маршрут безпеки" для учнів 8-11 класів, їх батьків та педагогічного колективу школи 

«Маршрут безпеки» – це захід, в основі якого лежить інтерактивний профілактичний освітній інструмент з питань репродуктивного здоров’я. Метою заходу є профілактика ВІЛ/СНІДу та ІПСШ, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом.

Інструмент орієнтований на розвиток сприятливих для здоров’я життєвих навичок, спрямованих на виховання гармонійно розвиненої особистості.

Теми, які висвітлюються в «Маршруті безпеки», допомагають учасникам проаналізувати життєві ситуації та їх власний досвід і відповідно оцінити особистий ризик інфікування ВІЛ та ІПСШ. Це допомагає сформувати навички, які сприяють свідомому вибору здорової і безпечної поведінки, а також намірові дотримуватися такої поведінки у своєму житті.

«Маршрут безпеки» спонукає молодь поширювати достовірну інформацію про репродуктивне здоров’я, піднімати проблематику толерантності та родинних цінностей, обговорювати ставлення оточуючих до цих питань.

Завдяки дискусіям з однолітками учасники поглиблюють навички та уміння, зокрема критичного мислення, прийняття виважених рішень, розв’язання проблем, протистояння негативному психологічному впливові, самооцінки та почуття гідності, розвиток співчуття.

Тренер: Ашихміна Маріанна Миколаївна

 

8 – а клас 8 – б клас 9 – а клас 9 – б клас 10 клас 11 клас Батьки Вчителі